Våre tjenester

Vi tilbyr tjenester innenfor regnskapsføring, skanning, fakturering, lønnsføring, årsoppgjør og oppbevaring.

Regnskapsføring

Skanning

Fakturering

Lønnsføring

Årsoppgjør

Oppbevaring

Bistand

Vi tilbyr også utleie av personell til regnskaps- og lønnstjenester for føring ute hos kunden, på eget eller regnskapsbyråets system.

Av andre oppgaver bistår vi våre kunder med budsjettering, likviditetsstyring, regnskapsanalyser, personaladministrasjon, styresekretær oppgaver, controlling og øvrig administrative oppgaver etter behov. Vi tilbyr også tjenester relatert til effektivisering og integrering av systemer for å øke sikkerhet og effektivitet mellom systemene.